Dune HD

Zainstaluj plik na pendrive. (plik jest załączony NIE rozpakuj)

1. Podłącz pendrive do DUNE BOX
2. Idź do źródeł
3. Wybierz USB.
4. Przejdź do TV> APP> STB
5. I kliknij ZAINSTALUJ :)

1.Connect pendrive to the DUNE BOX
2.Go to Sources
3.Choose USB.
4.Go to TV>APP>STB
5.AND click on INSTALL :)
Download