Amazon TV Fire Stick

Jak zainstalować naszą aplikacje na Amazon Fire TV stick

1. Kliknij przycisk "HOME" i przejdź na stronę główną przejdź do Settings > My fire TV or Device > Developer Options > wlącz(enable) "ADB debugging" and "Apps from Unknown Sources"

2. Kliknij na mikrofon na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go, a następnie powiedzieć " DOWNLOADER”

3. Naciśnij środkowy przycisk na pilocie zdalnego sterowania i pobierz downloader, który znajduje się w pomarańczowym kolorze.

4. W oknie, które się pojawi, pod ""Enter the URL of the website you want to load..." wprowadź poniższy link bit.ly/polskatvlive i kliknij" Go"

5. W oknie, które się pojawi, wybierz "install" i potwierdzić.

6. Kliknij Done Open, aby otworzyć do uruchomienia aplikacji, wpisz swój login i hasło, tylko cyferki.

ENGLISH

1. Press "Home" button and go to Home page
Go to Settings > My fire TV or Device > Developer Options > enable "ADB debugging" and "Apps from Unknown Sources"

2. Click on microphone on remote and hold it then say “ DOWNLOADER”

3. Click the middle button on remote control and download the Downloader which is in Orange color.

4. In the appeared window, under the "Enter the URL of the website you want to load..." type in the following link bit.ly/polskatvlive and press "Go"

5. In the appeared window select "Install" and confirm.

6. Press Done Open to run the application then provide your username and password which is only numbers