Android

Jak zainstalować aplikacje na dekoderach Android

1. Najpierw pobierz plik z tego linku i przenieś go na pendrive
bit.ly/newsysapk
2..Podłącz urządzenie USB do dekodera.
3.Przycisnij strzalke w prawo na pilocie i wybierz zakładkę „All APPS”.
4.Znaljdz aplikację „FILE BROWSER” i otwórz ją.
5.Następnie naciśnij strzalke w Prawo (>) 2 razy na pilocie i „ENTER”
6.Przejdź do „USB DRIVE” i przycisnij („enter”)
7.Znajdź GEN_STB.APK> i uruchom go („enter”)
8.Kiedy zobaczysz nowe okno instalacji, przejdź do przycisku „INSTALUJ” i naciśnij „enter” na pilocie.
9.Poczekaj kilka sekund
10.Aplikacja jest zainstalowana, naciśnij „DONE”

English

1.First download a file from that link and have the file on flash drive
bit.ly/newsysapk
2. Connect the USB device to the box.
3. Press the right arrow on the remote control and select the "All APPS" tab.
4. Check the "FILE BROWSER" application and open it.
5. Then press the right arrow (>) 2 times on the remote control and "ENTER"
6. Go to "USB DRIVE" and press ("enter")
7. Find GEN_STB.APK and run it ("enter")
8.When you see the new installation window, go to the "INSTALL" button and press "enter" on the remote control.
9. Wait a few seconds
10. The application is installed, press "DONE"