PolskaTvLive chroni dane osobowe swoich klientów takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, telefon, dane bankowe i inne informacje udostępnione przez użytkownika w procesie rejestracji i realizacji zamówienia. Dodatkowo PolskaTvLive nie gromadzi żadnych danych na temat karty kredytowej użytej do dokonania transakcji. Podczas wpisywania numeru karty, ważności, numeru CCV itp dane te są wysyłane TYLKO do banku, nie mamy do nich dostępu. Wszystkie dane na ten temat są dostępne tylko dla banku który obsługuje transkacje zakupu. Dane te przekazywane są jedynie osobom upoważnionym lub instytucjom w ramach realizacji zamówienia. Zobowiązujemy się nie publikować danych osobowych naszych Klientów na domenach publicznych i nie sprzedawać ich osobom trzecim.