Tweet
0 item(s) - $0.00

Umowa

Umowa zostaje zawarta w momencie zakupu przez Klienta kodów aktywacyjnych lub pakietu oraz opłaceniu należności.

Klient uzyskuje dostęp do usługi oglądania TV na okres zakupionego abonamentu lub pakietu. W przypadku zakupu pakietu dekoder jest własnością klienta. Każdy dekoder posiada rok gwarancji od momentu zakupu. Na czas trwania gwarancji klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe użytkowanie i przechowywanie dekodera. Sprzedawca oferuje wsparcie techniczne i pomoc przy ewentualnej wymianie odbiornika.

Klient nie ma prawa wykorzystywać dekodera do celów publicznego odtwarzania, nie ma on także prawa do udostępniania odbiornika organizacjom lub osobom trzecim.

Dla powyższej umowy obowiązujące są ceny, które są dostępne na stronie PolskaTVLive.com w momencie zawierania umowy. 

Dystrybutor zobowiązuje się podejmować wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia jakości oraz ciągłości usługi. Operator zastrzega sobie prawo do wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych, przerw technicznych oraz do zmiany listy kanałów. Ponieważ dystrybutor nie jest twórcą programów, nie ponosi on odpowiedzialności za treści, zmianę godzin emisji lub całkowite zaprzestanie emisji programów oferowanych w abonamencie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności przed klientem za niewypełnienie zobowiązań przez operatora.

Operator oraz sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w oglądaniu telewizji z powodu utraty polaczenia z Internetem. W tej sprawie należy skontaktować się z dostawca Internetu.

Początek strony

Polska tv live

PolskaTVLive